top of page

Medlemsbetingelser

Som abonnent hos Nordic Healthy Living AS vil du motta dine varer direkte hjem i postkassen. Hver 2. måned vil du motta en ny forsendelse av produktet du abonnerer på. Abonnementet løper til du selv sier det opp. Du kan når som helst stoppe eller fryse ditt abonnement, hoppe over en forsendelse eller utsette neste pakke.
 
Magecin-abonnement har ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelser. Prøvepakke er en (kickstarter pakke, anbefalt 2 tabletter daglig) Pakken inneholder 60 tabletter for  kun kr 189,- (inkludert moms kr 28,35) + porto på kr 49,- og du har full 14 dagers angrerett. Påfølgende forsendelser inneholder 60 tabletter for 60 dagers bruk og 1 tablett pr dag. Forsendelser blir levert automatisk hjem hver 2. måned for 756kr + porto kr 49,-

Endre abonnementet uten å si opp

Får du tilsendt for sjelden, eller har det en tendens til å hope seg opp? Du kan kontakte kundeservice og få utsatt, fremskyndet eller endret intervall på forsendelsene slik det passer deg. Vi tar imot henvendelser per post og telefon.

Retur av vare

Man kan returnere produktet kostnadsfri innen angrefristen. Returporto betales av avsenderen. Varen en på lager om ikke annet er oppgitt.

Oppsigelse etter først leveranse

Ønsker du ikke å fortsette som abonnent etter å ha mottatt første leveranse må du si fra senest 14 dager etter abonnementet inngikk. Hvis du sier opp etter 14 dager fra abonnementets start må du ta i mot og betale pakken. 

Reklamasjon

Skulle du hatt mottatt et produkt som er skadet eller feilekspedert, ber vi deg vennligst sende den i retur sammen med fakturaen slik at du får ny forskyning med produktet.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt via kundeservice@magecin.no. Vi kan også kontaktes på telefon
24 20 02 07.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

• holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
• under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
• under visse forutsetninger kreve prisavslag
• under visse forutsetninger kreve erstatning
• kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. Dersom det fortsatt foreligger reklamasjonsgrunn etter dette, skal fullt kjøpsbeløp inkl. frakt tilbakebetales kunden. Det anbefales at tilbakebetaling skjer innen 14 dager.

Kundeservice

Har du spørsmål angående produktet du har bestilt eller andre spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på kundeservice. Kontaktinformasjon finner du på vår kundeservice side.

OBS: Kan ikke brukes av gravide eller ammende.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Komplett.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende.

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo


https://www.forbrukerradet.no/

ODR-portalen er en nettbasert klageportal levert av EU-kommisjonen og gir tilgang til tvisteløsningsverktøy. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO

Aldersgrense for kjøp

Abonnementskunder av Magecin må være over 18 år og godkjenne gjeldende personvernerklæring og medlemsbetingelser. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med mindreårige over 13 år dersom de disponerer egne midler. Mindreårige kan ikke stifte gjeld, og dermed kan det ikke inngås kredittkjøpsavtaler, betaling ved etterfølgende faktura, abonnementsavtaler eller på annen måte avtales betaling som innebærer at den mindreårige stifter gjelde eller binder seg til fremtidige betalingsforpliktelser. Personer under 18 år kan handle på oppkrav eller betale ved levering.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt. Kunden har rett til å heve kjøpet ved forsinket levering.

Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten. Vi kan kontaktes på telefon 24 20 02 07. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren. Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger.

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldende vilkår. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Returen sendes per post til Nordic Healthy Living AS, C/O Maskineriet AS, Torggata 2, 4-6, 0181 Oslo

bottom of page