top of page

Hva er livskvalitet?

Få 50% på første pakke! Betal kun 246,-*

*Gjelder i en begrenset tilbudsperiode. Prisen gjelder kun første pakke, deretter følger vanlige abonnementssatser. Les våre medlemsbetingelser.

Å komme frem til en felles definisjon om hva livskvalitet er kan være veldig vanskelig, og vi kan trekke frem tre forhold som skaper uklarhet:

  • To forskjellige forskningstradisjoner har drevet med livskvalitetsforskning: Den sosiologiske (sosialvitenskapelige) og den medisinske.

  • Selve ordet livskvalitet er et relativt nytt ord som har dårlig forankring i de fleste språk, og spesielt i flere av de nordiske. Derfor har de fleste en upresis forståelse av begrepet.

  • Innenfor medisinsk forskning har det være lite fokus på måling av pasientenes egenopplevelse av livet.

Hva er livskvalitet?

Vi kan likevel prøve å definere livskvalitet som den opplevde følelsen av å leve et godt liv – og det omhandler flere sider ved å leve. I noen sammenhenger trekker man inn faktorer som levestandard, økonomi, jobb, fravær av sykdom og lignende, men først og fremst handler livskvalitet om vår subjektive opplevelse av hvordan vi tenker vi har det.

Glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet, mestring og engasjement, er en stor del av livskvalitet. Føler man seg tilfreds og at man har god livskvalitet kan det også ha en sammenheng med helserelaterte gevinster. For eksempel bedre fysisk og psykisk helse, sterkere nettverk og sosial støtte, og kanskje et sunnere livsstilsvalg.

Kan vi måle livskvalitet?

Det er mulig å måle, eller tallfeste, livskvalitet på grunnlag av intervjuer eller spørreskjemaer. Det er sistnevnte metode som er mest brukt, og årsaken til det er at den er minst ressurskrevende i tillegg til at den er lettest å administrere.

Det finnes flere spørreskjemaer som er spesielt skreddersydd for å kunne kartlegge livskvalitet ved spesielle sykdommer, og andre spørreskjemaer som måler livskvalitet i sin alminnelighet. Det skjema som er mest brukt for å måle livskvalitet internasjonalt er et såkalt Short-Form med 36 spørsmål, SF-36. Dette skjemaet innbefatter spørsmål om egenvurdert legemlig og psykisk helse, tilfredshet og funksjon.

Hvordan få bedre livskvalitet?

Kanskje sitter du, i likhet med mange andre, med spørsmål om hvordan du kan få en bedre livskvalitet. I og med at det er individuelt hvordan vi definerer livskvalitet, er det også ulike måter å øke den på. Det som fungerer for noen andre, er kanskje ikke riktig for deg.

Et godt sted å starte er riktig ernæring og fysisk aktivitet. Har du lite energi i hverdagen og er mye sliten, kan mat med mye næring bidra til at du får nytt overskudd. Kanskje finner du også tid til å være fysisk aktiv, og legger inn en treningsøkt i ny og ned. Kroppen vil umiddelbart svare på dette, og en langsiktig effekt kan være bedre helse og livskvalitet.

bottom of page